łowisko ZGODA

Regulamin Łowiska ZGODA

1. Wszystkie opłaty dokonujemy u właściciela łowiska lub osoby upoważnionej


2. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb 

Od sezonu 2015 obowiązuje zakaz łowienia drapieżników metodą na żywca czy też na tzw. trupka jak również na inne sposoby z użyciem kotwic .


3. Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania i zanęcenia wybranego miejsca


4. Szczególnie mile będą widziani wędkarze zachowujący się kulturalnie, spokojnie oraz pozostawią po sobie czystość i porządek. Zaśmiecanie będzie karane karą grzywny 500 zł.


5. Rodziców przebywających ze swoimi dziećmi na naszym obiekcie prosimy o pilnowanie swoich pociech. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe.


6. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z terenu obiektu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu. Dotyczy to także osób towarzyszących.


7. Osoby, które zostaną przyłapane na kradzieży ryb zostaną ukarane oraz zatrzymane do dyspozycji policji.


8. Właściciele lub osoby upoważnione mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku  oraz ich pojazdy.


9. Każdy przywłaszczony kilogram ryby podlega karze 1000zł. od kilograma .

Nie tolerjemy tzw. "mięsiarzy ".będą surowo karani


10. Jeśli ktoś zostanie złapany na łowieniu wędkami za które nie została uiszczona opłata poniesie karę w wysokości 200 zł za każdą nieopłaconą wędkę.


11 Zabrania się używania podpórek drewnianych. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu regulaminu zostaną ukarane wydaleniem z terenu łowiska.


12. Nie wolno znaczyć łowiska przedmiotami innymi niż przeznaczone do tego celu jak markery.


13.Kategorycznie zabrania się:
 - Układania ryb na piasku, trawie. Tylko maty karpiowe!
 -  Od sezonu 2012  obowiazuje całkowity zakaz zabierania ryb na łowisku oraz przetrzymywania ryb w siatce.
 - Zanieczyszczania łowiska i zaśmiecania terenu łowiska.
 - Kradzieży ryb.

 - Kąpiel tylko w miejscu do tego wyznaczonym a kompiel odbywa się na własne ryzyko .Za osoby nieletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opekunowie .


 - Brania ryb pod skrzela.


 - Grillowania ryb.


 - Niszczenia zieleni, łamania drzewek i niszczenia przyrody


 - Palenia ogniska w miejscu innym niż do tego przeznaczone .


 - Zakaz puszczania psów bez smycz i kagańca


 - Zakaz łowienia ryb ze sprzętu pływającego .


14 .W  przypadkach nieokreślonych w/w regulaminem obowiązuje regulamin PZW


15 Obowiązują okresy ochronne ryb zgodnie z PZW jeżeli nie określa go w/w regulamin.


16.Łowisko jest przeznaczone pod wypoczynek i rekreację  nie jest to staw hodowlany .

Opłata za wędkowanie to 50 zł za dwie wędki na dobę - przy łowieniu na 3 (trzy) wędki opłata wynosi 70 zł na dobę , opłata płatna po dokonaniu rezerwacji nie później jednak niż miesiąc przed datą rezerwacji 

Opłaty dla osób niewędkujących

Opłata za namiot 20 zł. na dobę

Opłata za kemping 30 zł. na dobę

Opłata za wynajem domku letniskowego na dobę to 70 zł. - domek znajduje się przy stanowisku nr 13 

Od sezonu 2020 wprowadzona zostaje opłata za pozostawienie śmieci w kontenerze 

W przypadku opuszczenia łowiska przez osobę wędkującą podczas trwania opłaconej doby opłaty za wędkowanie  pobierane są ponownie .

Przed wjazdem na łowisko i jego  opuszczeniem należy powiadomić właściciela lub osobę upoważnioną 

Wjazd na łowisko w godzinach 8.00 - 20.00 w sezonie letnim ( od 1 czerwca do 31 sierpnia ) , poza sezonem letnim po wcześniejszym uzgodnieniu z włascicielem

Doba na łowisku trwa od godz 12.00 do 12.00 następnego dnia jednak istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu na stanowisko lub późniejsze jego opuszczenie po uzgodnieniu z właścicielem ale tylko w przypadku gdy na dane stanowisko nie ma kolejnej rezerwacji w tym terminie . 

Od sezonu 2015 wprowadzamy zakaz łowienia drapieżników metodą na żywca czy też na tzw. trupka jak również na inne sposoby z użyciem kotwic .

Łowisko czynne od 1 kwietniw do 31października . 

Wcześniejsze lub puźniejsze terminy karpiowania jedynie po uzgodnieniu telefonicznym z wlaścicielem 

Poza wyznaczonymi terminami obowiązuje całkowity zakaz wstępu na łowisko bez wiedzy właściciela .

Przy rezerwacji stanowisk obowiązuje przedpłata w wysokości 100% wcześniej uzgodnionej telefonicznie kwoty nie później jednak  niż miesiąc przed planowanym pobytem.

 W razie wypadków losowych i braku możliwości przyjazdu na łowisko zwroty  zaliczki będą rozpatrywane indywidualnie .

Podajemy numer konta na który należy wpłacać zaliczkę :

Marek Tuleja

Łowisko Zgoda

22 9096 0004 3001 0016 7527 0001

Zaliczkę należy wpłacać z podaniem danych osoby rezerwującej ,terminu przyjazdu oraz numeru zarezerwowanego stanowiska .

Łowisko Zgoda zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z wizerunkami wędkarzy i złowionymi przez nich  rybami na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych .


Wejście lub wjazd  na teren łowiska oznacza zgodę na akceptację regulaminu Łowiska Zgoda  .


Wstecz

Do Państwa dyspozycji oddajemy Strefe użytkowników na Naszej stronie, w łatwy i szybki sposób można dodać zdjęcia lub opinie o Naszym Gospodarstwie (Łowisko ZGODA).
Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje profesjonalny panel do zarządzania zdjęciami. Życzymy przyjemnego użytkowania.