łowisko ZGODA

Regulamin Łowiska ZGODA

1. Wszystkie opłaty dokonujemy po dokonaniu rezerwacji NA KONTO BANKOWE w systemie automatycznym  płatności24 , pozostałą kwotę uiszczamy u właściciela łowiska lub osoby upoważnionej po przybyciu na łowisko


2. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb 

Od sezonu 2015 obowiązuje zakaz łowienia drapieżników metodą na żywca czy też na tzw. trupka jak również na inne sposoby z użyciem kotwic .


3. Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania i zanęcenia wybranego miejsca


4. Szczególnie mile będą widziani wędkarze zachowujący się kulturalnie, spokojnie oraz pozostawią po sobie czystość i porządek. Zaśmiecanie będzie karane karą grzywny 500 zł.


5. Rodziców przebywających ze swoimi dziećmi na naszym obiekcie prosimy o pilnowanie swoich pociech. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe.


6. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z terenu obiektu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu. Dotyczy to także osób towarzyszących.


7. Osoby, które zostaną przyłapane na kradzieży ryb zostaną ukarane oraz zatrzymane do dyspozycji policji.


8. Właściciele lub osoby upoważnione mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku  oraz ich pojazdy.


9. Każdy przywłaszczony kilogram ryby podlega karze 2000zł. od kilograma .

Nie tolerjemy tzw. "mięsiarzy ".będą surowo karani


10. Jeśli ktoś zostanie złapany na łowieniu wędkami za które nie została uiszczona opłata poniesie karę w wysokości 200 zł na dobę pobytu za każdą nieopłaconą wędkę.


11 Zabrania się używania podpórek drewnianych. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu regulaminu zostaną ukarane wydaleniem z terenu łowiska.


12. Nie wolno znaczyć łowiska przedmiotami innymi niż przeznaczone do tego celu jak markery.


13.Kategorycznie zabrania się:
 - Układania ryb na piasku, trawie. Tylko kołyski lub  maty karpiowe!
 -  Od sezonu 2012  obowiazuje całkowity zakaz zabierania ryb na łowisku oraz przetrzymywania ryb w siatce.
 - Zanieczyszczania łowiska i zaśmiecania terenu łowiska

 - Kradzieży ryb.

- PO  WJEŹDZIE NA STANOWISKO  -  PODCZAS POBYTU NA ŁOWOISKU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ SAMOCHODEM .   W PRZYPADKU ŁAMAMIA ZAKAZU POJAZDY BĘDĄ ZAPARKOWANE NA PARKINGU A NIE PRZY STANOWISKACH 

 - Kąpiel tylko w miejscu do tego wyznaczonym a kąpiel odbywa się na własne ryzyko .

   Za osoby nieletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opekunowie .

  Zabrania się także 


 - Brania ryb pod skrzela.


 - Grillowania ryb.


 - Niszczenia zieleni, łamania drzewek i niszczenia przyrody


 - Palenia ogniska w miejscu innym niż do tego przeznaczone .


 - Zakaz puszczania psów bez smycz i kagańca


 - Zakaz łowienia ryb ze sprzętu pływającego .


14 .W  przypadkach nieokreślonych w/w regulaminem obowiązuje regulamin PZW


15 Obowiązują okresy ochronne ryb zgodnie z PZW jeżeli nie określa go w/w regulamin.


16.Łowisko jest przeznaczone pod wypoczynek i rekreację  nie jest to staw hodowlany .

17. Podczas wędkowania używamy żyłek o grubości minimum 0,35 mm 

Opłata za wędkowanie to 70 zł na dobę  z możliwością łowienia na 3 (trzy) wędki  , opłata pobierana po dokonaniu rezerwacji , każda dodatkowa wędka 30 zł na dobę. Dodatkowe wędki rozliczamy na miejscu .

Opłaty dla osób niewędkujących

Opłata za namiot 20 zł. na dobę

Opłata za kemping 60 zł. na dobę

Opłata za wynajem domku letniskowego l na dobę to 100 zł. plus 70 zł zaliczki za wędkowanie - domek znajduje się przy stanowisku nr 13 

Opłata za wynajem domku holenderskiego na dobę to 120 zł  - bez stanowiska

Od sezonu 2020 wprowadzona zostaje opłata za pozostawienie śmieci w kontenerze 10 zł za worek 120 l.

Rezerwacji dokonujemy na conajmniej dwie  doby , w przypadku weekendów na cały weekend / DOTYCZY TAKŻE DŁUGICH WEEKENDÓW/

W przypadku opuszczenia łowiska przez osobę wędkującą podczas trwania opłaconej doby opłaty za wędkowanie  pobierane są ponownie .

Przed wjazdem na łowisko i jego  opuszczeniem należy powiadomić właściciela lub osobę upoważnioną 

Wjazd na łowisko w godzinach 8.00 - 20.00 w sezonie letnim ( od 1 czerwca do 31 sierpnia ) , poza sezonem letnim po wcześniejszym uzgodnieniu z włascicielem

Doba na łowisku trwa od godz 12.00 do 12.00 następnego dnia jednak istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu na stanowisko lub późniejsze jego opuszczenie po uzgodnieniu z właścicielem ale tylko w przypadku gdy na dane stanowisko nie ma kolejnej rezerwacji w tym terminie . 

Od sezonu 2015 wprowadzamy zakaz łowienia drapieżników metodą na żywca czy też na tzw. trupka jak również na inne sposoby z użyciem kotwic .

Łowisko czynne od 1 kwietniw do 31października . 

Wcześniejsze lub puźniejsze terminy karpiowania jedynie po uzgodnieniu telefonicznym z wlaścicielem 

Poza wyznaczonymi terminami obowiązuje całkowity zakaz wstępu na łowisko bez wiedzy właściciela .

Od 19.05.2020 r dokonujemy rezerwacji wyłącznie on-line po wcześniejszej rejestracji na podanej niżej  stronie.

Podajemy bezpośredni link do strony z kalendarzem rezerwacji łowiska Zgoda

https://rezerwacja.lowiskozgoda.pl/

Przy rezerwacji stanowisk obowiązuje zadatek według cennika

 W razie wypadków losowych i braku możliwości przyjazdu na łowisko zwroty  zaliczki będą rozpatrywane indywidualnie  nie puźniej jednak niż 3 dni przed datą rezerwacji.

Zaliczka będzie pobierana automatycznie po dokonaniu rezerwacji oraz  zatwierdzeniu płaności i trafi na poniższy rachunek bankowy

Marek Tuleja

Łowisko Zgoda

22 9096 0004 3001 0016 7527 0001

ZADATEK NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Łowisko Zgoda zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z wizerunkami wędkarzy i złowionymi przez nich  rybami na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych a także  wykorzystywanie danych osobowych do celów prowadzenia ewidencji gości  oraz  dokonywanych przedpłat .

Wejście lub wjazd  na teren łowiska oznacza zgodę na akceptację regulaminu Łowiska Zgoda,  oraz wykorzystywania danych osobowych  oraz wizerunku chronionych ustawą RODO do wewnętrznego wykorzystania a także w celech marketingowych .

Polityka prywatności serwisu www.lowiskozgoda.pl

1.    Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług przelewy24  poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest :

Gospodarstwo Wędkarsko Wypoczynkowe ZGODA Agata Tuleja 

z siedzibą w Zgoda 50B 37-500 Jarosław.

 NIP7921549492 REGON 180419417

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza  w celu dokonania procesu rezerwacji stanowisk wędkarskich dokonania płatności poprzez bankowość internetową oraz obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.lowiskozgoda.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.


Wstecz

Do Państwa dyspozycji oddajemy Strefe użytkowników na Naszej stronie, w łatwy i szybki sposób można dodać zdjęcia lub opinie o Naszym Gospodarstwie (Łowisko ZGODA).
Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje profesjonalny panel do zarządzania zdjęciami. Życzymy przyjemnego użytkowania.