łowisko ZGODA

Regulamin Łowiska ZGODA

1. Wszystkie opłaty dokonujemy po dokonaniu rezerwacji NA KONTO BANKOWE w systemie automatycznym  płatności24 , pozostałą kwotę uiszczamy u właściciela łowiska lub osoby upoważnionej  po przybyciu na łowisko


2. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb 

Obowiązuje zakaz łowienia drapieżników metodą na żywca czy też na tzw. trupka jak również na inne sposoby z użyciem kotwic .


3. Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania i zanęcenia wybranego miejsca


4. Szczególnie mile będą widziani wędkarze zachowujący się kulturalnie, spokojnie oraz pozostawią po sobie czystość i porządek.

Zaśmiecanie będzie karane karą grzywny 500 zł.


5. Rodziców przebywających ze swoimi dziećmi na naszym obiekcie prosimy o pilnowanie swoich pociech. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe.


6. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z terenu obiektu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu. Dotyczy to także osób towarzyszących.


7. Osoby, które zostaną przyłapane na kradzieży ryb zostaną ukarane oraz zatrzymane do dyspozycji policji.


8. Właściciele lub osoby upoważnione mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku  oraz ich pojazdy.


9. Każdy przywłaszczony kilogram ryby podlega karze 2000zł. od kilograma .

Nie tolerjemy tzw. "mięsiarzy ".będą surowo karani


10. Jeśli ktoś zostanie złapany na łowieniu wędkami za które nie została uiszczona opłata poniesie karę w wysokości 200 zł na dobę pobytu za każdą nieopłaconą wędkę.


11 Zabrania się używania podpórek drewnianych. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu regulaminu zostaną ukarane wydaleniem z terenu łowiska.


12. Nie wolno znaczyć łowiska przedmiotami innymi niż przeznaczone do tego celu jak markery.


13.Kategorycznie zabrania się:
 - Układania ryb na piasku, trawie. Obowiązkowo kołyska !
 - Obowiazuje całkowity zakaz zabierania ryb na łowisku oraz przetrzymywania ryb w siatce.
 - Zanieczyszczania łowiska i zaśmiecania terenu łowiska

 - Kradzieży ryb.

- PO  WJEŹDZIE NA STANOWISKO  -  PODCZAS POBYTU NA ŁOWOISKU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ SAMOCHODEM .   W PRZYPADKU ŁAMAMIA ZAKAZU POJAZDY BĘDĄ ZAPARKOWANE NA PARKINGU A NIE PRZY STANOWISKACH 

 - Kąpiel tylko w miejscu do tego wyznaczonym a kąpiel odbywa się na własne ryzyko .

   Za osoby nieletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opekunowie .

  Zabrania się także 


 - Brania ryb pod skrzela.


 - Grillowania ryb.


 - Niszczenia zieleni, łamania drzewek i niszczenia przyrody


 - Palenia ogniska w miejscu innym niż do tego przeznaczone / nie palimy ognisk w nowych miejscach i pod drzewami /.


 - Zakaz puszczania psów bez smycz i kagańca


 - Zakaz łowienia ryb ze sprzętu pływającego .


14 .W  przypadkach nieokreślonych w/w regulaminem obowiązuje regulamin PZW


15 Obowiązują okresy ochronne ryb zgodnie z PZW jeżeli nie określa go w/w regulamin.


16.Łowisko jest przeznaczone pod wypoczynek i rekreację  nie jest to staw hodowlany .

17. Podczas wędkowania używamy żyłek o grubości minimum 0,35 mm 

18. Obowiązkowo należy posiadać  kołyskę

19. Obowiązkowo należy posiadać ponton lub łódkę wędkarska wiosłową

20. Łowienie odbywa się tylko metodą gruntową na włos z użyciem bezpiecznego klipsa

21.Od sezonu 2024 obowiązuje zakaz używania plecionek 

 CENNIK

Opłata za wędkowanie to na stanowisku minimum 90 zł na dobę ( jedna osoba wędkująca ) z możliwością łowienia na 3 (trzy) wędki , każda dodatkowa wędka do podstawowej opłaty na osobę wędkującą 40 zł na dobę . Opłata za każdą osobę łowiącą na stanowisku wynosi 90 zł na dobę (na stanowisku może łowić jedna lub więcej osób -każdy z osobna  płaci za dobę łowienia 90 zł )

Opłatę za dodatkowe osoby łowiące na stanowiskach oraz dodatkowe wędki rozliczamy na miejscu .

- zaliczka za stanowisko ( jedna osoba łowiąca ) 45 zł  na dobę

Opłata za wynajem domku letniskowego przy stanowisku nr 13 - na dobę to 130 zł. plus  wędkowanie (jedna osoba wędkująca ) 90 zł na dobę

- zaliczka 110 zł na dobę


Wynajęcie łódki  30 zł na dobę  pobierana w calości jako zaliczka


Opłaty dla osób niewędkujących

Opłata za namiot 20 zł. na dobę pobierana na miejscu


Opłata za wynajem kempingu  80 zł. na dobę

- zaliczka 40 zł na dobę


Opłata za wynajem domku holenderskiego na dobę to 160 zł  - bez stanowiska

- zaliczka 80 zł na dobę 


Opłata za pozostawienie śmieci w kontenerze 10 zł za worek 120 l pobierana na miejscu na początku pobytu. W przypadku większej ilości wyrzucanych śmieci opłata będzie pobierana na bierząco 

Cały pobyt na łowisku rozliczamy na początku po przyjeździe na łowisko 

Rezerwacji dokonujemy na conajmniej dwie  doby ,w przypadku weekendów na cały weekend

W SZCZEGULNOŚCI DOTYCZY DŁUGICH WEEKENDÓW

 


W przypadku opuszczenia łowiska bez zgłoszenia  przez osobę wędkującą lub towarzyszącą  podczas trwania opłaconej doby opłaty za wędkowanie  pobierane będą  ponownie .

Przed wjazdem na łowisko i jego  opuszczeniem należy powiadomić właściciela lub osobę upoważnioną 

Wjazd na łowisko w godzinach 9.00 - 19.00 w sezonie letnim ( od 1 czerwca do 31 sierpnia ) , poza sezonem letnim po wcześniejszym uzgodnieniu z włascicielem

Doba na łowisku trwa od godz 12.00 do 12.00 następnego dnia jednak istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu na stanowisko lub późniejsze jego opuszczenie po uzgodnieniu z właścicielem ale tylko w przypadku gdy na dane stanowisko nie ma kolejnej rezerwacji w tym terminie . 

Od sezonu 2015 wprowadzamy zakaz łowienia drapieżników metodą na żywca czy też na tzw. trupka jak również na inne sposoby z użyciem kotwic .

Łowisko czynne od 1 kwietniw do 31października . 

Wcześniejsze lub puźniejsze terminy karpiowania jedynie po uzgodnieniu telefonicznym z wlaścicielem 

Poza wyznaczonymi terminami obowiązuje całkowity zakaz wstępu na łowisko bez wiedzy właściciela .

Od 19.05.2020 r dokonujemy rezerwacji wyłącznie on-line po wcześniejszej rejestracji na podanej niżej  stronie.

WAŻNA INFORMACJA
Po analizie działania naszego kalendarza rezerwacji wprowadzono niewielkie zmiany polegające na tym że rezerwacje nieprawidłowo przeprowadzone lub też niedokończone gdy na przykład klient rozmyślił się i zrezygnował z rezerwacji w trakcie jej dokonywania a także rezerwacja nie została opłacona z powodów technicznych anulują się automatycznie po 15 minutach .
Dotychczas takie rezerwacje pozostawały w kalendarzu do czasu ich usunięcia ręcznie co blokowało dokonywanie rezerwacji innym klientom w tych terminach .
W przypadku gdy wystąpią problemy z płatnością lub Internetem albo też wyjdziemy ze strony rezerwacji przed dokonaniem płatności rezerwacja zostanie anulowana po 15 minutach , należy wtedy po tym jak taka rezerwacja już zniknie z kalendarza ponownie prawidłowo przeprowadzić rezerwację i zakończyć płatnością w portalu Przelewy24 powiązanym z naszą stroną
Nie ma możliwości powrotu do rezerwacji niedokończonej i opłacenia zaliczki za rezerwację w inny sposób

Podajemy bezpośredni link do strony z kalendarzem rezerwacji łowiska Zgoda

https://rezerwacja.lowiskozgoda.pl/

Przy rezerwacji stanowisk obowiązuje zadatek według cennika

 W razie wypadków losowych i braku możliwości przyjazdu na łowisko zwroty  zaliczki będą rozpatrywane indywidualnie  nie puźniej jednak niż 7 dni przed datą rezerwacji.

Zaliczka będzie pobierana automatycznie po dokonaniu rezerwacji oraz  zatwierdzeniu płaności i trafi na poniższy rachunek bankowy

Marek Tuleja

Łowisko Zgoda

22 9096 0004 3001 0016 7527 0001

ZADATEK NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Łowisko Zgoda zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z wizerunkami wędkarzy i złowionymi przez nich  rybami na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych a także  wykorzystywanie danych osobowych do celów prowadzenia ewidencji gości  oraz  dokonywanych przedpłat .

Wejście lub wjazd  na teren łowiska oznacza zgodę na akceptację regulaminu Łowiska Zgoda,  oraz wykorzystywania danych osobowych  oraz wizerunku chronionych ustawą RODO do wewnętrznego wykorzystania a także w celech marketingowych .

Polityka prywatności serwisu www.lowiskozgoda.pl

1.    Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług przelewy24  poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest :

Gospodarstwo Wędkarsko Wypoczynkowe ZGODA Agata Tuleja 

z siedzibą w Zgoda 50B 37-500 Jarosław.

 NIP7921549492 REGON 180419417

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza  w celu dokonania procesu rezerwacji stanowisk wędkarskich dokonania płatności poprzez bankowość internetową oraz obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.lowiskozgoda.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 a.    Sklep internetowy Łowisko ZGODA dostępny pod adresem internetowym https://rezerwacja.lowiskozgoda.pl/ prowadzony jest przez Agata Tuleja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Wędkarsko Wypoczynkowe ZGODA , Zgoda 50B,  37-500 Jarosław

1.     wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7921549492  REGON 180419417

§ 2

Definicje

 

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 b.    2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Wędkarsko Wypoczynkowe ZGODA, Zgoda 50B,  37-500 Jarosław

 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7921549492, REGON 180419417

2.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://rezerwacja.lowiskozgoda.pl/

5.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

c.    Adres Sprzedawcy: Zgoda 50B,  37-500 Jarosław

1.    Adres e-mail Sprzedawcy: marekagata@poczta.fm

2.    Numer telefonu Sprzedawcy: 791410993 ,793490589

3.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 22909600043001001675270001

4.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach  9.00 – 18.00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome lub inną,

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.    włączona obsługa plików cookies,,

d.    zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

           

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię nazwisko, adres email ,numer telefonu

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie niezbędnych danych odbiorcy

5.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

       a. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zgoda 50B,  37-500 Jarosław

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    Płatności elektroniczne

b.    Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat cennika , metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

      4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie później jednak niż 7 dni przed terminem realizacji zamówienia.

2.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy informacja telefoniczna i wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

a.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 

1.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Wstecz

Do Państwa dyspozycji oddajemy Strefe użytkowników na Naszej stronie, w łatwy i szybki sposób można dodać zdjęcia lub opinie o Naszym Gospodarstwie (Łowisko ZGODA).
Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje profesjonalny panel do zarządzania zdjęciami. Życzymy przyjemnego użytkowania.